ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โรงเรียนนาโยงวิทยาคม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

Details

                                   ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนนาโยงวิทยาคม  นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

                                         ร่วมกับอำเภอนาโยง  ในโครงการ อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่  วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ณ วัดไทรทอง จังหวัดตรัง

                                                        ทำบญ601

                   ทำบญ603ทำบญ604

 

 

 

 

 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น