ติดต่อออนไลน์  

q a

   

วันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนห้วยยอดครบรอบปีที่ 48 และมหกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House

Details

            วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการจัดงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนครบรอบปีที่ 48 เปิดอาคารอเนกประสงค์ และมหกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House ประกอบด้วยพิธีกรรมทางศาสนา เปิดอาคารอเนกประสงค์ กิจกรรมมอบทุนการศึกษา กิจกรรมสาธิตและแสดงผลงานนักเรียน โดยคุณสาทิตย์ วงศ์หนองเตย อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและศิษย์เก่าโรงเรียนห้วยยอด เป็นประธานพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนห้วยยอด

ภาพกิจกรรมพิธีเปิดและมอบทุนการศึกษา
ภาพกิจกรรมมหกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House


พิธีเปิด

พิธีมอบทุนการศึกษา

มหกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House

ภาพกิจกรรมมหกรรมเปิดบ้านวิชาการ

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น