ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โรงเรียนห้วยยอดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการปฏิรูปการเรียนรู้ สู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0

Details

      วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนห้วยยอดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการปฏิรูปการเรียนรู้ สู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0 ได้รับเกียรติจาก  ว่าที่ร.ต.นพดล  รักษ์แก้ว รอง ผอ.สพม. 13 ประธานในในพิธี วิทยากรโดย นายครรชิต มนูญผล อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จัดโดย เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดตรัง ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 9 โรงเรียนห้วยยอด

 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น