ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ทันตบุคลากร ให้ความรู้ และสำรวจ สภาวะทันตสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนนาโยงวิทยาคม

Details

                                                                         ทันตบุคลากร จากเครือข่ายส่งเสริมทันตสุขภาพ อำเภอนาโยง 

                                              ให้ความรู้ และสำรวจ สภาวะทันตสุขภาพ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนนาโยงวิทยาคม

                                                                                           ในวันที่ 20 ก.ค. 60 

                                                                  ตามโครงการ ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง ยิ้มสดใส เด็กไทย ฟันดี 

                                                                                 และโครงการฟันสะอาด  เหงือกแข็งแรง 

ฟน601ฟน602

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น