การนิเทศตามโครงการกัลยาณมิตรนิเทศ สหวิทยาเขตทับเที่ยง (โรงเรียนนาโยงวิทยาคม)

Details
Category: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Published on Thursday, 27 July 2017 16:34
Written by โรงเรียนนาโยงวิทยาคม
Hits: 262

 

                                                                     การนิเทศตามโครงการกัลยาณมิตรนิเทศ สหวิทยาเขตทับเที่ยง 

                                                                   ระหว่างวันที่  17-26 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 

                         การงาน       คณต601   

                          ภาษาไทย       วทย

                          ศล      สข

                          สงคม      องกฤษ