ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

Details

       โรงเรียนนาโยงวิทยาคม กำหนดจัดค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

                 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 2

                    ในระหว่างวันที่ 24 -25  กรกฎาคม  2560 

                 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง จังหวัดตรัง

คายวทยคณต

                                                                         

                                    

                 

 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น