โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

Details
Category: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Published on Thursday, 27 July 2017 16:59
Written by โรงเรียนนาโยงวิทยาคม
Hits: 250

       โรงเรียนนาโยงวิทยาคม กำหนดจัดค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

                 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 2

                    ในระหว่างวันที่ 24 -25  กรกฎาคม  2560 

                 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง จังหวัดตรัง

คายวทยคณต