ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมค่ายภาษาไทยสร้างนิสัยรักการอ่าน

Details

         วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ดร.นวลแสง สูคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายภาษาไทยสร้างนิสัยรักการอ่าน นักเรียนเข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน ดำเนินงานโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนตระหนักในความสำคัญของภาษาไทย สืบสานภาษาและเอกลักษณ์ไทย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 โรงเรียนห้วยยอด

ภาพกิจกรรม


   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น