โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมค่ายภาษาไทยสร้างนิสัยรักการอ่าน

Details
Category: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Published on Friday, 04 August 2017 16:47
Written by โรงเรียนห้วยยอด
Hits: 316

         วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ดร.นวลแสง สูคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายภาษาไทยสร้างนิสัยรักการอ่าน นักเรียนเข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน ดำเนินงานโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนตระหนักในความสำคัญของภาษาไทย สืบสานภาษาและเอกลักษณ์ไทย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 โรงเรียนห้วยยอด

ภาพกิจกรรม