ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โรงเรียนวังวิเศษเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาเนื่องในงานวันรพี ประจำปีการศึกษา 2560

Details

แข่งขันตอบปัญหาเนื่องในงานวันรพี  ประจำปีการศึกษา 2560 

จัดโดย ศาลจังหวัดตรัง
มีนักเรียนโรงเรียนในจังหวัดตรังเข้าร่วม 25 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 50 ทีม  โรงเรียนวังวิเศษได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 5000 บาท
โรงเรียนจุฬาภรณ์ อันดับ 2 โรงเรียนสิเกา อันดับ 3

ซึ่งครั้งนี้โรงเรียนวังวิเศษได้เป็นตัวแทน ไปแข่งขันต่อในระดับภาค ที่โรงแรมบีพี จังหวัดสงขลา ในวันที่ 19 สิงหาคม 2560

1  2
3  4
5

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น