ติดต่อออนไลน์  

q a

   

กิจกรรมเปิดโลกการอ่าน สู่ประชาคมอาเซ่ียน โรงเรียนนาโยงวิทยาคม

Details

                         โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรม เปิดโลกการอ่าน สู่ประชาคมอาเซียน  ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560   

                                                              ณ โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จังหวัดตรัง

    

           อาเซยน602อาเซยน601

           อาเซยน603อาเซยน604

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น