คณะผู้บริหาร ตัวแทนครูโรงเรียนห้วยยอดศึกษาดูงานโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร

Details
Category: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Published on Monday, 21 August 2017 17:06
Written by โรงเรียนห้วยยอด
Hits: 317

                            วันที่ 14-18 สิงหาคม 2560นางสาวนวลแสง สูคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ตัวแทนครูศึกษาดูงานโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร เกี่ยวกับการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม เพื่อแลกเปลี่ยนและเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียน