กิจกรรมการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์

Details
Category: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Published on Thursday, 24 August 2017 10:11
Written by ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
Hits: 308

123

โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์จัดกิจกรรมการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ วันที่ 23 สิงหาคม 2560