ติดต่อออนไลน์  

q a

   

นำเสนอผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ

Details

                                                                                          ผู้อำนวยการ และคณะครู โรงเรียนนาโยงวิทยาคม
                                                                     ร่วมการนำเสนอผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ

                                                                                      ตามโครงการกัลยาณมิตรนิเทศ สหวิทยาเขตทับเที่ยง 

                                                                                                       วันที่  2 กันยายน 2560

                                                                                               ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง 

                                                                นำเสนอ605

นำเสนอ601นำเสนอ603

                                                        นำเสนอ604

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น