ติดต่อออนไลน์  

q a

   

กีฑาสีประจำปี 2560 โรงเรียนวังวิเศษ

Details

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนวังวิเศษ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งโรงเรียนวังวิเศษ ได้รับเกียรติจากท่าน  ธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสีภายในโรงเรียนวังวิเศษในครั้งนี้.

10  11 12 13
1 5 4 3
8 7 22 16
9 001 002003
17 19 20 21

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น