กีฑาสีประจำปี 2560 โรงเรียนวังวิเศษ

Details
Category: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Published on Saturday, 18 November 2017 12:38
Written by โรงเรียนวังวิเศษ
Hits: 240

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนวังวิเศษ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งโรงเรียนวังวิเศษ ได้รับเกียรติจากท่าน  ธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสีภายในโรงเรียนวังวิเศษในครั้งนี้.

10  11 12 13
1 5 4 3
8 7 22 16
9 001 002003
17 19 20 21