ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โรงเรียนกันตังพิทยากรรับการประเมินนักเรียนพระราชทาน

Details

23 พฤศจิกายน 2560....นายอิทธิ อินทร์อ๋อง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกันตังพิทยากรรับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับจังหวัด. ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านซึ่งนำโดยท่านรองอรัญญา ณ ถลาง รองผอ.สพป ตรัง เขต2 ในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประเมินรอบสุดท้ายระดับกลุ่มจังหวัด....ขอบคุณคณะครูทุกท่านและเพื่อนอิทธิทุกคนที่มีส่วนรวมในการนำเสนอผลงานของอิทธิในครั้งนี้

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น