ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ Nayongwit English Camp 2017

Details

                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ Nayongwit English Camp 2017
                                                                  ในวันที่  25  พฤศจิกายน  2560 ณ สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ จังหวัดตรัง 
                       โดยได้รับเกียรติจาก นายสมมาตร์  สุวรรณทวี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 มาเป็นประธานในพิธีเปิด

               12      

                                          43
                          56

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น