ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวังวิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

Details

โรงเรียนวังวิเศษ จังหวัดตรัง ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรีนยที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ อาคารกีฬาโรงเรียนวังวิเศษ และได้มีการจัดประชุมผู้ปกครองระดับชั้นเรียน (Classroom Meeting)
x8  9  10  11

1  2  3  4
5  6  14  15
17  18  19  20
24  23  26  25

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น