ติดต่อออนไลน์  

q a

   

นักเรียนโรงเรียนวังวิเศษ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Details

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง ได้จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร          และการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวังวิเศษ

122370  3945  3943  122368
3942  3940  3939  3938

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น