นักเรียนโรงเรียนวังวิเศษ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Details
Category: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Published on Friday, 08 December 2017 18:16
Written by โรงเรียนวังวิเศษ
Hits: 210

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง ได้จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร          และการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวังวิเศษ

122370  3945  3943  122368
3942  3940  3939  3938