โรงเรียนนาโยงวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมงานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง

Details
Category: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Published on Thursday, 14 December 2017 14:30
Written by โรงเรียนนาโยงวิทยาคม
Hits: 285

โรงเรียนนาโยงวิทยาคม โดยชมรม To Be Number One เข้าร่วมกิจกรรมานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง
ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาทุ่งแจ้ง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560

                                                       tobe