ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมเข้าค่ายแรมคืนลูกเสือ เนตรนารี "เบญจมิตรสัมพันธ์"

Details

                                 

กลุ่มเบญจมิตรสัมพันธ์  ได้รับเกียรติจากว่าที่ ร.ต.นพดล  รักษ์แก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13
เป็นประธานในพิธีรอบกองไฟ การเข้าค่ายแรมคืนลูกเสือ เนตรนารี  "เบญจมิตรสัมพันธ์"
ของโรงเรียนนาโยงวิทยาคม  โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข  โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ และโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3

ในระหว่างวันที่ 4 - 6  มกราคม  2561  ณ ค่ายลูกเสือ ชั่วคราว โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 จังหวัดตรัง 

 

 ลกเสอ3 

ลกเสอ4

ลกเสอ1ลกเสอ 2

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น