ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ศูนย์ ก.ศ.น. อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ศึกษาดูงานฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนห้วยยอด

Details
            วันที่ 22-23 มกราคม พ.ศ. 2561 นายสาคร เย่าเฉื้อง ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครูและนักเรียนแกนนำ ให้การต้อนรับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ศึกษาดูงานฐานการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนห้วยยอด ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนห้วยยอด
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น