ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โรงเรียนห้วยยอดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการวันตรุษจีน ประจำปี 2561

Details

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายสาคร เย่าเฉื้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันตรุษจีน จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้วัฒนธรรมจากเจ้าของภาษา เข้าใจความเป็นมาของวันตรุษจีนซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ของจีน นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่าหลากหลาย เช่น การฟ้อนรำจีนโบราณ  การขับร้องเพลงจีน นิทรรศการวิชาการ  และการแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนอีกมากมายณ ลานหน้าเสาธงและบริเวณห้องโสตทัศนศึกษา 2 โรงเรียนห้วยยอด


   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น