ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โรงเรียนห้วยยอดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP)

Details

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 นายสาคร เย่าเฉื้อง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ี 2 จัดกิจกรรมโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อให้ครูและนักเรียนไทยได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีความหมายด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้สามารถใช้เทคโนโลยีพัฒนาสื่อการสอน และใช้สื่อที่สร้างจากโปรแกรมนี้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนห้วยยอด


   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น