โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

Details
Category: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Published on Thursday, 22 February 2018 10:48
Written by โรงเรียนห้วยยอด
Hits: 538

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายสาคร เย่าเฉื้อง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 9 โรงเรียนห้วยยอด เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้