ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โรงเรียนเมืองกระบี่ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล

Details

เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเมืองกระบี่ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล...จัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ และฐานการเรียนรู้ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อแสดงความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ และกระตุ้นในนักเรียนให้เห็นความสำคัญของการเรียนการสอน โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต13 นายธัชชเวชว์. จันทร์สุขศมาเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติอีกหลายๆท่าน โดยมีท่านผู้อำนวยการวสันต์. ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียเมืองกระบี่ ท่านผู้อำนวยการสุรพงษ์. สุขสง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองกระบี่ ตลอดจนคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ กิจกรรมในครั้งนี้มีการแสดงนิทรรศการและผลงานของนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และมีการจัดซุ้มอาหาร ซุ้มเกมส์ต่างๆสำหรับนักเรียนและคณะครูทุกท่าน รวมทั้งตลาดนัดแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีนี้
 
           4  1 
           3  2
           5 6
           7 8
           9 10
           11 12
           14  13
                                                4
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น