โรงเรียนเมืองกระบี่ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล

Details
Category: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Published on Friday, 23 February 2018 10:33
Written by โรงเรียนเมืองกระบี่
Hits: 670

เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเมืองกระบี่ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล...จัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ และฐานการเรียนรู้ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อแสดงความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ และกระตุ้นในนักเรียนให้เห็นความสำคัญของการเรียนการสอน โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต13 นายธัชชเวชว์. จันทร์สุขศมาเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติอีกหลายๆท่าน โดยมีท่านผู้อำนวยการวสันต์. ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียเมืองกระบี่ ท่านผู้อำนวยการสุรพงษ์. สุขสง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองกระบี่ ตลอดจนคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ กิจกรรมในครั้งนี้มีการแสดงนิทรรศการและผลงานของนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และมีการจัดซุ้มอาหาร ซุ้มเกมส์ต่างๆสำหรับนักเรียนและคณะครูทุกท่าน รวมทั้งตลาดนัดแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีนี้
 
           4  1 
           3  2
           5 6
           7 8
           9 10
           11 12
           14  13
                                                4