ติดต่อออนไลน์  

q a

   

นักเรียนโรงเรียนวังวิเศษ เข้าร่วมอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดตรัง

Details

ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ได้จัดอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดตรัง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวังวิเศษ 2 รุ่น ๆ ละ 100 คน ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา (ลีลาวดี) โรงเรียนวังวิเศษ

1

10 3 4

 5 8 7

6


   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น