ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โรงเรียนห้วยยอดรับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560

Details

วันที่ 19 มีนาคม 2560 โรงเรียนรับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เพื่อทราบผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นข้อมูลในการวางแผนการนิเทศ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป ณ โสตทัศนศึกษา 10 อาคารเรียน 10 โรงเรียนห้วยยอด


   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น