ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โรงเรียนวังวิเศษ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560

Details

โรงเรียนวังวิเศษ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา (ลีลาวดี) โรงเรียนวังวิเศษ
โดยมีนายเกียรติ  เนืองฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวังวิเศษ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และให้โอวาทแก่นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560


19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 16

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น