โรงเรียนวังวิเศษ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560

Details
Category: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Published on Thursday, 22 March 2018 17:25
Written by โรงเรียนวังวิเศษ
Hits: 549

โรงเรียนวังวิเศษ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา (ลีลาวดี) โรงเรียนวังวิเศษ
โดยมีนายเกียรติ  เนืองฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวังวิเศษ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และให้โอวาทแก่นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560


19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 16