โรงเรียนห้วยยอดรับการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 ระดับเพชร

Details
Category: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Published on Monday, 26 March 2018 11:37
Written by โรงเรียนห้วยยอด
Hits: 475

วันที่ 26 มีนาคม 2561 โรงเรียนห้วยยอดรับการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 ระดับเพชร เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเชิงประจักษ์ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 9 โรงเรียนห้วยยอด