ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2560

Details

 

โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และรับประกาศนียบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายพงษ์ศักดิิ์  สุขใส ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตร   ในวันที่ 30  มีนาคม 2561

 

ปจฉม

ปจฉม2

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น