ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โรงเรียนสภาราชินี 2 จัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560

Details

30442468 1657757954313622 4176834950667960320 n   

โรงเรียนสภาราชินี 2 จัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2560  โดยได้รับเกียรติจาก  นายยงยุทธ  ปูขาว  ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2    เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตร   ในวันที่ 9  เมษายน 2561

92100340 0 20180410 081415  92100340 3 20180410 081416

92100340 4 20180410 081507   92100340 3 20180410 081752

92100340 1 20180410 081723   92100340 1 20180410 081639

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น