ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โรงเรียนห้วยยอดร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

Details

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนห้วยยอดดำเนินการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561  ร่วมกันปลูกต้นศรีตรังและต้นกฤษณาเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ วันที่ 29 พฤษภาคมของทุกปี ณ บริเวณโรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง


   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น