โรงเรียนห้วยยอดร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

Details
Category: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Published on Monday, 28 May 2018 15:03
Written by โรงเรียนห้วยยอด
Hits: 239

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนห้วยยอดดำเนินการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561  ร่วมกันปลูกต้นศรีตรังและต้นกฤษณาเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ วันที่ 29 พฤษภาคมของทุกปี ณ บริเวณโรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง