ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โรงเรียนห้วยยอดนำนักเรียนร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ วัดห้วยยอด

Details

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายสาคร เย่าเฉื้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมายนางโสลัดดา เศรษฐการและนางสาวนันทรัตน์ ไพรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชาสวดมนต์ ฟังเทศนาธรรมและเวียนเทียน ณ วัดห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
วันวิสาขบูชาตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 โรงเรียนมีจุดมุ่งหมายในการประกอบพิธีในวันวิสาขบูชา เพื่อรำลึกถึงพระวิสุทธิคุณพระปัญญาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ อีกทั้งเพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ทั้ง 3 ประการ ที่มาบังเกิดในวันเดียวกัน และนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ


   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น