โรงเรียนห้วยยอดนำนักเรียนร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ วัดห้วยยอด

Details
Category: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Published on Monday, 28 May 2018 15:17
Written by โรงเรียนห้วยยอด
Hits: 355

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายสาคร เย่าเฉื้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมายนางโสลัดดา เศรษฐการและนางสาวนันทรัตน์ ไพรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชาสวดมนต์ ฟังเทศนาธรรมและเวียนเทียน ณ วัดห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
วันวิสาขบูชาตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 โรงเรียนมีจุดมุ่งหมายในการประกอบพิธีในวันวิสาขบูชา เพื่อรำลึกถึงพระวิสุทธิคุณพระปัญญาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ อีกทั้งเพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ทั้ง 3 ประการ ที่มาบังเกิดในวันเดียวกัน และนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ