ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โรงเรียนวังวิเศษจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

Details

วันที่ 30-31 พฤษภาคม  2561  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังวิเศษ ร่วมกับคณะครู  ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561  
โดยมีเป้าหมายหลักของการประชุม มีดังนี้  
       - เพื่อแจ้งผลการดำเนินการจัดการศึกษา  ของฝ่ายบริหาร ทุกฝ่าย
       - มอบเกียรติบัตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2560  ที่ได้คะแนน O-net สูงกว่าระดับประเทศ
       - มอบเกียรติบัตร  "นักเรียนดี ศรีวังวิเศษ"  ของทุกระดับชั้น
       - กิจกรรม classroom meeting  ประสานความร่วมมือระหว่างครูที่ปรึกษา กับผู้ปกครอง

 0000

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น