โรงเรียนวังวิเศษจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

Details
Category: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Published on Thursday, 31 May 2018 13:00
Written by โรงเรียนวังวิเศษ
Hits: 379

วันที่ 30-31 พฤษภาคม  2561  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังวิเศษ ร่วมกับคณะครู  ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561  
โดยมีเป้าหมายหลักของการประชุม มีดังนี้  
       - เพื่อแจ้งผลการดำเนินการจัดการศึกษา  ของฝ่ายบริหาร ทุกฝ่าย
       - มอบเกียรติบัตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2560  ที่ได้คะแนน O-net สูงกว่าระดับประเทศ
       - มอบเกียรติบัตร  "นักเรียนดี ศรีวังวิเศษ"  ของทุกระดับชั้น
       - กิจกรรม classroom meeting  ประสานความร่วมมือระหว่างครูที่ปรึกษา กับผู้ปกครอง

 0000