ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ปลูกต้นมุจลินท์ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

Details

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายยงยุทธ ปูขาว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนสภาราชินี 2
ร่วมกันปลูกต้นมุจลินท์ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ วันที่ 29 พฤษภาคมของทุกปี ณ บริเวณโรงเรียนสภาราชินี 2 จังหวัดตรัง

                                       ผอ1 

สอง  นกเรยน

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น