ติดต่อออนไลน์  

q a

   

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

Details

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 นายยงยุทธ ปูขาว ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชาสวดมนต์
ฟังเทศนาธรรม ณ วัดประสิทธิชัย(วัดท่าจีน) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

รป1  รป2

รป3  รป5

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น