ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

Details

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 นายสาคร เย่าเฉื้อง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 เป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามเพื่อสะท้อนห้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณระหว่างครูกับศิษย์ และเพื่อกล่อมเกลาจิตใจนักเรียน ให้รู้จักหน้าที่ของศิษย์ ณ หอประชุมอาคารเรียน 10 โรงเรียนห้วยยอด 

>>>>ภาพกิจกรรม<<<<


   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น