ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โรงเรียนวังวิเศษ จัดพิธีกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2561

Details

     โรงเรียนวังวิเศษ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ขึ้น  ในวันพฤหัสบดีที่  14  มิ.ย.2561    โดยมี  นางสาวอมราพร  เชาวนาพันธุ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนวังวิเศษ เป็นประธานในพิธี เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงการระลึกถึงบุญคุณครูอาจารย์  และแสดงความกตัญญูกตเวที  ปลูกจิตสำนึกที่ดีให้นักเรียนได้ปฏิบัติทุกคน
     ซึ่งกิจกรรมที่โรงเรียนได้จัดขึ้น ในวันไหว้ครู  มีดังนี้ 
         - ประกวดพาน ดอกไม้ ธูปเทียน ประเภทสวยงาม  และความคิดสร้างสรรค์  ระดับ ม.ต้น และ ระดับ ม.ปลาย 
         - ประกวดแต่งบทกลอน  คำประพันธ์  ทุกระดับชั้น
         - เชิดชูเกียรติ  "ครูดีในดวงใจ"  ของนักเรียน ประจำปี 2561
         - พิธีผูกข้อมือ  รับขวัญน้องใหม่  ม.1  ,  ม.4

รวมภาพ1

รวมภาพ2

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น