ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โรงเรียนสภาราชินี 2 จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Details

นายยงยุทธ ปูขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 ร่วมกับคณะครู และบุคลากร จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อรับทราบนโยบายโรงเรียน ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน

และผู้ปกครองนักเรียน ในวันที่ 3 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี 2 จังหวัดตรัง

92100340 3 20180604 091953   92100340 3 20180604 092021

92100340 0 20180604 091953  92100340 4 20180604 091953

92100340 1 20180604 092021  92100340 1 20180604 091953

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น