ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

Details

 

โรงเรียนนาโยงวิทยาคม ได้รับเกียรติจาก ายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
เป็น
ประธานในพิธีเปิด ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน 
ในระหว่างวันที่ 13 -15 มิถุนายน 2561  ณ โรงเรียนนาโยงวิทยาคม อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
พร้อมทั้งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ชมรมครูอาวุโส กรมสามัญ จังหวัดตรัง สถาบันจิตตานุภาพ และพุทธสมาคม 

                                           1

2
           35                   46

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น