ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โรงเรียนสภาราชินี 2 จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

Details

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสภาราชินี 2 จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี 2
โดยมี นายยงยุทธ ปูขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 เป็นประธานในพิธี
กิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงการระลึกถึงบุญคุณครูอาจารย์ และแสดงความกตัญญูกตเวที

Untitled 1

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น