ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โรงเรียนวังวิเศษจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันต่อต้านยาเสพติด

Details

      โรงเรียนวังวิเศษ  จึงได้จัดกิจกรรม จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  และวันต่อต้านยาเสพติด  ขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน  2561 
ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ มีดังนี้
       -  ตอบคำถาม เกี่ยวกับ  วรรณคดีสุนทรภู่  ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรม
       -  แสดงละครประกอบเพลง  เพื่อรำลึกครูกวีสี่แผ่นดิน  เรื่องราวของสุนทรภู่   
       -  นางสาวอมราพร  เชาวนาพันธุ์    ผู้อำนวยการโรงเรียนวังวิเศษ ได้อ่านสาร์นวันต่อต้านยาเสพติด   และให้คณะครู
          นักเรียนประกาศเจตจำนงค์   ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด   
       -  ผู้อำนวยการฯ และคณะครู  นักเรียน  ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้  "ต้นรวงผึ้ง"  ต้นไม้ประจำรัชกาลที่  10   
          จำนวน  3  ต้น  ในบริเวณโรงเรียน  
       -  คณะครูและนักเรียน ระดับ ม.5  ่ร่วมเดินรณรงค์  วันต่อต้านยาเสพติด   ในโรงเรียน และในพื้นที่ชุมชนเขาวิเศษ 

1
    

2

3

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น